RT Momentum - шаблон joomla Продвижение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучение
 
 
Децата са разпределени по възрастови и индивидуални показатели.
Дневният режим включва занимания (интелектуални, интерактивни,
двигателни дейности) по основните образователни направления, съобразени с
Държавните образователни изисквавния:
• Български език и литература
• Математика
• Социален свят
• Природен свят
• Изобразително изкуство
• Физическа култура
• Муэика
• Конструктивно-технически и битови дейности
• Игрова култура
 
В детската градина предлагаме за всички деца:
• Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 до 6 години;
• Подготвителна група за училище за деца от 5 до 7 г.
• Ранно чуждоезиково обучение - английски език;
• Развиване на творчески и художествени умения;
• Култура на поведение в обществото;
• Музикална и двигателна култура;
• Квалифицирани педагози;
• Диагностика на психическото и физическо развитие на всяко дете;
• Медицински контрол;
• Здравословно хранене;
• Консултации с родителите относно развитието на децата им; Освен това предлагаме допълнително и по желание на родителите:
• Художествено ателие - занимания по приложни и изящни изкуства;
 
 
Свободно избираеми занимания, които не влизат в таксата:
• Танцова школа – Hip-Hop, MTV танци, break, модерен и класически балет;
• Специализирани консултации и работа с психолог и логопед;
• Ски, зелено училище, детски лагери;
• Тенис на корт;
• Карате
• Плуване
• Организиране и празнуване на детски тържества и рождени дни;
  

Нагоре